HET team achter de schermen

Actieve en gedreven leden vormen ons bestuur

Het bestuur van onze club bestaat uit maximaal 11 bestuursleden en 1 voorzitter. Ieder actief lid kan op eenvoudig verzoek deel uitmaken van het bestuur. Er is geen stemming vereist.
Elke 2de dinsdag van de maand komt ons bestuur samen in het clublokaal. Elke vergadering wordt genotuleerd en het verslag wordt nadien verspreid onder alle leden. In grote lijnen bestaat de agenda uit punten rond het fietsgebeuren, aankomende (jaarlijks wederkerende) activiteiten, ‘t Vliegershof en ad hoc varia.

Ludo Boeckx

Voorzitter

Ilse Laenen

Penningmeester

Marc Laenen

Coordinator ‘t VliegersHof

Bart Neefs

Guy Bastiaens

Marc Van Herck

Carl Lauwereys

Frank Van den eynde

Bie Laenen

Jef Bastiaens

Kristof Eykens

Tom De Bie